Mừng bé yêu đến với La Stella

Đang có những ưu đãi lớn dành tặng bé:

  • Phần quà 15.000.000 cho hệ Song ngữ.
  • Phần quà 12.000.000 cho hệ Cơ bản.
  • 05 suất quà tặng 50% học phí cho 5 bạn đăng ký đầu tiên hệ Cơ bản.
  • Miễn phí ghi danh hệ Cơ bản.

Ba mẹ INBOX ngay hoặc gọi 09 2930 9990 để biết chi tiết.