Học phí năm học 2021-2022

Học phí năm học 2021-2022

Áp dụng từ 1/9/2021 đến 30/9/2022

KHOẢN PHÍ MỨC ĐÓNG NỘI DUNG
Học phí 5.800.000 /tháng hoặc 17.400.000 /kỳ

Học phí tính từ ngày đầu tiên đi học cho trẻ mới nhập học & đóng theo kỳ I, II, III, IV của năm học bắt đầu vào tháng 9.

Học phí bao gồm:

  • Chương trình học Montessori,
  • Chương trình Tiếng Anh 9 tiết/tuần,
  • Chương trình năng khiếu tích hợp:
    • Thể thao
    • Nghệ thuật
Phí giáo cụ Montessori, học phẩm và Tham quan dã ngoại 4.000.000 /năm

Tham quan dã ngoại: bao gồm các sự kiện trường tổ chức hoặc tham quan, dã ngoại ngoài trường, ít nhất 1 lần/tháng.

Bữa ăn 60.000 /ngày

Trẻ ăn tại trường 4 bữa /ngày, gồm 3 bữa chính và 1 bữa phụ.

Phí cơ sở vật chất 2.500.000 /năm

Đóng hàng năm

Phí ghi danh 1.500.000 /năm

Đóng 1 lần duy nhất khi làm thủ tục vào trường

Đồ cá nhân của trẻ 700.000
  • Bao gồm: 1 bộ đồng phục mùa hè, 1 áo dài tay mùa thu, áo ghi lê mùa đông.
  • Trẻ mặc đồng phục vào Thứ 2, Thứ 6 và các sự kiện.
  • Đóng khi nhập học và mua thêm khi có nhu cầu.